כלים של משתמש

כלים של אתר


brotherhood:בל

בל היא מזרקה גדולה ומכובדת שנמצאת במרכז העיר פונטרדאן. המזרקה הזו מתקיימת מאז תחילת התפתחותה של העיר וכולם רוחשים לה כבוד רב. אפילו בעלי החיים לא מלכלכים את המזרקה כי יודעים הם מה חשיבותה בעיני העולם, חוץ מהטרולים והאוגים שנוהגים להשפיל את המזרקה ולהרוס אותה(זאת דרך אגב הסיבה לשנאת האוגים בקרב לבם של תושבי העיר).

brotherhood/בל.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/05/22 07:28 (עריכה חיצונית)