כלים של משתמש

כלים של אתר


ezekiel_s_spaceship:דני_דריסמגיסטוס

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
ezekiel_s_spaceship:דני_דריסמגיסטוס [2020/09/14 15:34]
jobu523
ezekiel_s_spaceship:דני_דריסמגיסטוס [2020/09/14 15:36] (הגרסה הנוכחית)
jobu523
שורה 85: שורה 85:
       * ואז זה יחזור למקור בסיום הקסם       * ואז זה יחזור למקור בסיום הקסם
   * קלונס (clones)   * קלונס (clones)
-  ​+    ​יהיו כמה - כמות תלויה בעוצמת הקסם 
 +    * אם מישהו נפגש או מת, אחר יכול להשאר בסוף 
 +    * יכולים לעשות דברים שונים
ezekiel_s_spaceship/דני_דריסמגיסטוס.txt · מועד השינוי האחרון: 2020/09/14 15:36 על ידי jobu523