כלים של משתמש

כלים של אתר


ezekiel_s_spaceship:פרק_חמישי

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
ezekiel_s_spaceship:פרק_חמישי [2021/11/15 08:18]
jobu523
ezekiel_s_spaceship:פרק_חמישי [2021/11/15 08:52] (הגרסה הנוכחית)
jobu523
שורה 1: שורה 1:
-===== פרק חמישי - מלכותי בעד פמוט! =====+===== פרק חמישי - פמוט! פמוט! ​מלכותי בעד פמוט! =====
 כל פרקי הסיפור נמצאים [[https://​corky.net/​israel/​game/​ezekiel_s_spaceship/​%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7|כאן]] כל פרקי הסיפור נמצאים [[https://​corky.net/​israel/​game/​ezekiel_s_spaceship/​%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7|כאן]]
  
-< להשלים בעתיד תקציר פרק ​זה? >+הכל מתחיל בפמוט ​קטן שישוב לו בפינת חדרו של מוטי. ​פמוט קטן. פמוט קסום. אשר לולו לוקחת ומכאן ​הכל מדרדר!
  
  
שורה 1166: שורה 1166:
  
  
-===== סוף פרק חמישי - מלכותי בעד פמוט! =====+===== סוף פרק חמישי - פמוט! פמוט! ​מלכותי בעד פמוט! =====
ezekiel_s_spaceship/פרק_חמישי.txt · מועד השינוי האחרון: 2021/11/15 08:52 על ידי jobu523