כלים של משתמש

כלים של אתר


ezekiel_s_spaceship:שמות_אמיתיים

שמות אמיתיים של גורמים בעולם

להלן תוצאות המחקרים של אלכנסדרה אל תוך השמות האמיתיים במציאות

 • אש - עששא
 • אוויר - אאאואאאיאאא
 • אדמה - קרקרקררה
 • מיים - פלוכפלוך
 • שד בטבעת - עכבר גמרא שררט גרמא גרמא רמרט אמר כר מררט

להלן תוצאות המחקרים של דני אל תוך השמות האמיתיים של יצורים (הזוית של דני - מנ“א)

 • מן: א לאדמה, ש לאש, מ למיים, ו לאוויר ו-ח לירח (הכח הקסום)
 • בן אדם:אממשומחממא
 • מקק: אאאאמאמאאא
 • דב: אואשאאואאא
 • ציטה: אמשואמשושא
 • כוכב ים: מממאמאממממ
 • חפרפרת: אאאואאאשאא
 • צב: אאאוואמשאא
ezekiel_s_spaceship/שמות_אמיתיים.txt · מועד השינוי האחרון: 2020/01/24 11:53 על ידי jobu523