כלים של משתמש

כלים של אתר


seeds:בסיליסק
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.

בסיליסק

מלך הנחשים

לפני כמה מאות שנים הגיעה קבוצה של מתיישבים אנושיים מאיזו כת דתית קיצונית לפלנטה שכוחת אל שהכילה כמה גזעים חיזריים תבוניים. במשך זמן רב הם שגשגו באין מפריע, ואז מנטיקור גילתה שהם יושבים ממש בפתחם של שלושה חורי־תולעת. עכשיו, עם כיבושו של ל'פוטש, נראה שפלישה מנטיקורית היא רק עניין של זמן.

מבנה חברתי

לא ידוע.

טכנולוגיה

גישה לרשת העתיקים.

seeds/בסיליסק.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/09 11:12 על ידי dm