כלים של משתמש

כלים של אתר


ezekiel_s_spaceship:שמות_אמיתיים

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
ezekiel_s_spaceship:שמות_אמיתיים [2020/01/03 15:29]
jobu523
ezekiel_s_spaceship:שמות_אמיתיים [2020/01/24 11:52]
jobu523
שורה 1: שורה 1:
-===== שמות של גורמים בעולם =====+===== שמות ​אמיתיים ​של גורמים בעולם =====
 להלן תוצאות המחקרים של אלכנסדרה אל תוך השמות האמיתיים במציאות להלן תוצאות המחקרים של אלכנסדרה אל תוך השמות האמיתיים במציאות
   * אש - עששא   * אש - עששא
   * אוויר - אאאואאאיאאא   * אוויר - אאאואאאיאאא
 +  * אדמה - קרקרקררה
 +  * מיים - פלוכפלוך
   * שד בטבעת - עכבר גמרא שררט גרמא גרמא רמרט אמר כר מררט   * שד בטבעת - עכבר גמרא שררט גרמא גרמא רמרט אמר כר מררט
 +
 +להלן תוצאות המחקרים של דני אל תוך השמות האמיתיים של יצורים (הזוית של דני - מנ"​א)
 +  * בן אדם:​אממשומחממא
 +  * מקק: אאאאמאמאאא
 +  * דב: אואשאאואאא
 +  * ציטה: אמשואמשושא
 +  * כוכב ים: מממאמאממממ
 +  * חפרפרת:​ אאאואאאשאא
 +  * צב: אאאוואמשאא
ezekiel_s_spaceship/שמות_אמיתיים.txt · מועד השינוי האחרון: 2020/01/24 11:53 על ידי jobu523