כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:איתי_אגמון

האם יש קשר משפחתי בין היו“ר לבין המועמד לתיק התקשורת? ניפוטיזם לכאורה.

למה לכאורה? ברור שזה הוא המצב. למען הדיוק, ברור שהמטרה היחידה של רשימת השמות היא לגרות את הציבור להציע את עצמו למגוון תפקידים.

miflaga/איתי_אגמון.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)