כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:בתי_חולים

הפרטה במערכת הבריאות

ב-6 בתי החולים הפסיכיאטריים הפרטיים הקיימים בישראל, זמן האישפוז הממוצע ארוך פי 4 מזמן האישפוז בבתי חולים פסיכיאטריים ממשלתיים, בשל שיטת תשלום “פר ראש” (תשלום מהמדינה לבית החולים עבור כל מטופל על כל יום אישפוז). מה שאומר שאנשים מאושפזים בכפיה עבור אינטרס כספי של בעלי המניות.

miflaga/בתי_חולים.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)