כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:דיון.מצע.בריאות.סל

תקציב סל הבריאות עומד כיום על 4 מילארד שקל. הבעיה היא הכללת שיקולים כלכלים בנושא הבריאות, מה שנקרא כלכלת בריאות. אך כלכלת בריאות זו אינה מביאה בחשבון את הנזקים הנגרמים בעקבות ההזנחה. אדם שידו אינה משגת לרכוש תרופות, הופך להיות נטל על משפחתו, ילדיו אינם זוכים לחינוך הולם ובעקבות כך, לא יוכלו להשתתף בעתיד בפיתוח המדינה. כשמדובר על בריאות, יש לדבר על התאמה לצרכים מבחינת המדינה, ולא רק מבחינת היעלות הכלכלית קצרת הטווח.

miflaga/דיון.מצע.בריאות.סל.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)