כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:מצע.דיון.מרצה.מהחוץ

דיון על ביטול המעמד "מרצה מהחוץ" במכללות

לא פרקטי, חישבו על ההשלכות.


באמת, השלכות איומות ונוראות. שאנשים יקבלו שכר הוגן עבור עבודתם. שהאוניברסטאות יפסיקו להשקיע מיליונים במבנים מפוארים בהם מלמדים אנשים חסרי זכויות עבודה. כבוד למרצים ולהשכלה הגבוהה. אכן, השלכות איומות ובלתי פרקטיות.

You're not thinking this through. Cancelling lower paid positions has the same effect of setting the minimum wage too high. The budgets don't change, only now fewer people will earn more money. The end result will be fewer teaching positions will be offered by the university. Higher pay – Less education.

miflaga/מצע.דיון.מרצה.מהחוץ.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)