כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:מצע.דיון.סירוס.בעלי-חיים

שני סעיפים

* פיתוח תוכנית לימודים בבתי הספר לשיפור היחס לבעלי החיים והסברת חשיבות העיקור והסירוס. * הגדרת בחוק של זכותם של בעלי חיים על גופם, כולל איברי מינם, ואיסור מוחלט על עיקור וסירוס בעלי חיים.

רק סירוס בעלי חיים יכול למנוע את פיצוץ האוכלוסין ועל כן את ההמתה הסיטונית של בעלי חיים. מעל 100,000 בעלי חיים מומתים בישראל כל שנה. בשביל בעלי החיים כל יום הוא טרבלינקה.

miflaga/מצע.דיון.סירוס.בעלי-חיים.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)