כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:מצע.דיון.שכר.מורים

(כל הצהרה שאומרת “להכפיל” היא חסרת כל בסיס)

וואלה? אז למה לא שינית? מה, להוסיף אתה יודע אבל לתקן לא? בשביל זה ויקי, חמודי.

miflaga/מצע.דיון.שכר.מורים.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)