כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:מצע.דמוקרטיה.מינהל.תקין

הצעות לחוקים בתחום הדמוקרטיה והמנהל התקין

מצע המפלגה יתבסס על עקרונות הצדק, השוויון והאחווה
miflaga/מצע.דמוקרטיה.מינהל.תקין.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)