כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:מצע.חברה.ישובים.ערביים.גליל.נגב

(התערבות חמורה בכלכלה - רק ייצור כשל כלכלי שיחזור ויבעט למוטבים בתחת תוך כמה שנים.)

אם מי שכתב את הדברים חושב שאין צורך בישובים חקלאיים, יבוא בבקשה עם הצעה להפסקת הפעילות החקלאית בארץ. אני מאמין שבמשך שנים פגעה המדינה במרקם החיים של התושבים הערבים. גרמה לאפליה איומה, נישלה אותם מאדמתם וכפתה עליהם דרך חיים המנוגדת לדרכם. בו בזמן, היא הקימה “חוות בודדים” שנועדו להרחיק את הבדוויים מ-“אדמות מדינה”. גם אם לא נסכים על האופי של הישובים הללו, הרי יש צורך בהקמת ישובים שיקלו על מצוקת הדיור בישובים הערבים בגליל בנגב, אך גם בכל שאר המדינה.

יש מצוקת קרקע בארץ, ולדעתי אין לעודד שום הקמת יישוב חדש, לא יהודי, לא ערבי ולא גוואטמלי. כל יישוב חדש פירושו העלמות לצמיתות של שטחים פתוחים. הפתרון היחיד הוא להעלות את צפיפות הבנייה היכן שניתן. הדרך לעשות כך היא ע“י תמריצים כלכליים לבניה לגובה.

מצוקת הקרקע נוגעת רק כאשר מדובר על ערבים. מדינת ישראל מרחיבה ישובים יהודים על חשבון ישובים ערבים, שמורות וטבע וכל מה שלא זז. אבל כאשר מדובר על ערבים, חונקים אותם בישובים שלא תואמים את הצרכים שלהם. אין ויכוח על חשיבות שמירת ערכי הטבע, אבל המצב בו ישובים ערבים לא מוקמים ולא מורחבים הינו מקומם.

miflaga/מצע.חברה.ישובים.ערביים.גליל.נגב.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)