כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:מצע.עקרונות

כל מפלגה באה לקדם רעיונות פוליטיים כלשהם, הנה שלנו:

* התייחסות שוויונית וידידותית לאחר

זו איננה מפלגה סקטוריאלית, אלא של כולם, גם אלו שלפעמים נוח לנו להוציא מהכלל, על רקע עדתי, דתי, מיני, תרבותי או אחר.

* חופש בחירה מקסימאלי לכולם

מטרת חברה (ובכלל זה גם מדינה) היא לשרת את חבריה-אזרחיה. ההפך מעמדה זו הוא הפאשיזם.

* טיפול באינטרסים ציבוריים מוסכמים

תשתיות, קיום מדינת חוק

* עזרה לזולת

ביטיו ציבורי לערבות הדדית - טיפול בשיקום עניים, חולים, וכו. אין הכוונה לתמיכה גורפת בקצבאות, אלא בעזרה בעת משבר. עקרות זה מכיל גם סייוע-חוץ לאיזורים מוכי-רעב בעולם.

miflaga/מצע.עקרונות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)