כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:סקר.הסרת.שמות.בדויים

והשאלה הפעם: האם יוסרו מרשימת 20 האנשים שנרשמו כאן האנשים הבדויים.

אני רוצה סדר! אני בעד להסיר!

אני נגד הסרה בגלל שהסקרים כאן טיפשיים ואני לא עונה עליהם

miflaga/סקר.הסרת.שמות.בדויים.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)