כלים של משתמש

כלים של אתר


resha:טאם_טאם_טאאאםםם

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


There is a theory which states that if ever anyone discovers exactly what the universe is for and why it is here, it will instantly disappear and be replaced by something even more bizarre and inexplicable. There is another theory which states that this has already happened.

The Restaurant at the end of the universe.

To be continued…

resha/טאם_טאם_טאאאםםם.1213123603.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/05 02:09 (עריכה חיצונית)