כלים של משתמש

כלים של אתר


seeds:אנכי

אנכי

במקור אסטרואיד ענק (או פלנטה די קטנה), בחלק נידח ולחסר גישה במרחק יום ממערכת עדן. בפרלוד הקבוצה החלה בו תהליך טרה- פורמינג (כי ניראר רצה להרשים את משפחתו) שיצר אקולוגיה מקומית עתירת חיים ואפילו עשה לנו את לופה. על פניו השינויים מרחיקי הלכת שנוצרו בו אינם ידועים לאיש מלבד אנשי הקבוצה.

ראה דוגמה לאסטרואיד ענק/פלנטה קטנה טרם טרה פורמינג: http://www.hayadan.org.il/water-on-ceres-250114/

seeds/אנכי.txt · מועד השינוי האחרון: 2015/05/07 22:04 על ידי dm