כלים של משתמש

כלים של אתר


seeds:ההולונים_של_האלקיוד
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.

מרחבי החיים - ההולונים

הולון - כאן מדובר במערכות השמש/פלנטות עליהם נוצרו חיים. לעיתים ההולון היה ענק וכלל מערכת שמש שלמה על כל השביטים והפלנטות. לעיתים זו רק פלנטה בודדת.

הולון הוא מערכת תומכת חיים הכוללת מינים רבים אשר מתקיימים ביציבות אבולוציונית אחד עם השני.

הולון תוכנן, נבנה ותוחזק על ידי האלקיוד.

חלק מהגזעים פותחו, מחקו אותם ויצרו גרסה חדשה וטובה יותר.

הדור הראשון פותח על ידי המכונות בתקופת העתיקים. זו היצירה הגדולה והחשובה שלו. כאן נוצרו המינים החיים השונים.

הדור השני פותח על ידי המכונות, והוא מכיל שינויים/שיפורים ומינים חדשים נדרשים בעקבות הנסיון עם הדור הראשון.

הדור השלישי פותח על ידי האלקיוד באמפריה החדשה (ישנה) שלהם. ראוי לשים לב שהדור השלישי אינו יוצר מיני חיים חדשים (הטכנולוגיה הזו אבדה עם העתיקים) אלא משתמש במינים הקיימים ומערבב/מקדם אותם בלבד.

לדוגמא בני האדם פותחו במסגרת הדור הראשון בהולון לא ידוע בתקופת העתיקים, ונמחקו מתי שהוא מסיבות של המכונות. האמפריה האלקיודית לקחה את הקיים מהמין האנושי העתיק ויצרה אותם מחדש על פני פלנטות שונות כגון טאבני / אדוניס / קורנווירוס והפעם הם הוכיחו את עצמם והאלקיוד השאירו אותם.

ההולון הקאטלייאני

מקור: דור שני - בוראניה, דור שלישי - לפוץ' וטרפדישן

מטרה: גזע תומך

מצב ההולון: הדור השלישי פורח וחי בלפוץ' ועל פני טרפדישן

עולם המכיל גזעים אינטלגנטיים צמחיים השולטים בעולם. תחתיהם גזעים חיים דמויי עכבישים. דמויי העכבישים הם בדרך כלל מספר יצורים חיים אשר ביחד מקיימים יצור-על חי.

מינים ידועים חיים: קיימים מינים רבים דמויי צמח ועכבישים על פני שני ההולונים הקיימים.

ההולון הפיראדיאני

מין שנדרש ליצירת הולון מלא, היה חלק מהאמפרייה האליקוידית החדשה (גארדיאן), אך נכחד. מספרים שהוא המין הראשון שהותקף על ידי האיגניציוס.

מקור: דור שני - לא ידוע היכן הוא נוצר, דור שלישי - עדן

מצב המין: אחרוני הדור השני מתו לפני כ 800 במנטיקור, דור שלישי בתהליכי החייאה בעדן ובאנכי.

מטרה: מין תומך. מאפשר תקשורת פסייקית.

מינים ידועים חיים: מחשלים על עדן, דו קרקלים באנכי

מינים ידועים מתים: הקפרדולים של השבטים מבוססים על גזע שמת. פראקיר היא פוחלץ שנצוד על מנטיקור לפני אלף שנה.

ההולון הבוראסטי

מקור: לא ידוע.

דור: ראשון לויטא

מצב המין: מת

מין זה מלווה את האליקיוד עוד מקדמת דנא, וכנראה מתקופת העתיקים. זהו אחד הגזעים הראשונים שפותחו על ידי האלקיוד (כך מספרות האגדות). אם כן, ידוע שהיו מיני גזעים של בוארסטים -

 • הרולנאטים - חיו על השמש, כאלו שחיים בסערות השמש. מהגזעים החמים.
 • הראנגונוויסטים - אלו שלמדו לחיות בהולון - באתר שבין המכונות. מהגזעים החמים.
 • הביריזאניוויטים - החלשים ביותר בין ארבעת הגזעים. חיו בשדות המגנטיים שהקיפו פלנטות קרות ולפיכך היו מהגזעים הקרים. מתת גזע זה העתיקו את כוחות הקדמונים אל תוך הגזעים הקרים (אלו שחיים בפחות מ 1000 מעלות צלזיות).

מינים חיים: לא ידוע

מינים מתים: גניה והקרפדולים בטרפדישן אמורים להיות מבוססים על גזע בוראסטי מקורי.

הולון הדם

מקור: כנראה נוצרו בתקופת העתיקים.

דור: שני

מצב המין: מת. השאריות ניצודו וחוסלו על ידי המין האנושי בכל המרחב האלקיודי.

מינים: ישנן שאריות בלבד מהמינים שהיו. ידוע שמינים אלו היו נולגים וחיים בעולם הפיזי. אולם בבגרותם פרטים במין נודדים אל עולם הדם. הבוגרים היו יוצאים מעולם הדם בחזרה לעולם הפיזי אך ורק על מנת להזדווג ולהביא צאצאים .

פראקיר היא דוגמא מפוחלצת של מין זה

ההולן הארצי

בני האדם פותחו לאחר שפותח גזע הדם והם נועדו לקבל את כוחות גזע הדם.

מקור: כנראה נוצרו בתקופת העתיקים.

דור: היצור האנושי (+קופים ודובים) פותחו בדור השני.

כוח החזון: לא ידוע מה הכוח המקורי שנועד לגזע ההולון המקורי.

רק בדור השלישי הועתקו כוחות הדם מהולון הדם אל הולון האנוש. לאחר מכן פותחו על פנלנטות מתאימות תתי מינים כגון אוסטרא/רשע/אדוניס.

מצב המין: חי. נועד להתקדם לשלב הבא.

ההולן הטיאאנט'י

מקור: כנראה נוצרו בתקופת העתיקים.

דור: ראשון או שני.

אם היה דור שלישי לא ידוע היכן ומטרותיו.

מצב המין: חי.

קיימים מינים רבים ושימושיים מהולון זה:

 • הטאנשנים חיים כבר אלפי שנים בחלל בצמידות לחורי התולעת. הם שולטים בחורי התולעת ומאפשרים לאחרים להשתמש בהם.
 • הטייאנטים חיים על פלנטות ובחלל סביבם.
 • הטאנשנים והטייאנטים
  • נראים כמו תולעי ענק.
  • יתכן שיש להם אב קדמון משותף.
  • סביר שהיה להם קסטוס משותף.
  • דור ראשון או שני ללא שינוי.
  • לא ידוע על תכנון שימשיכו לשלב הבא. *
 • כל מי שגר בהולון הטייאנטי שייך לצד של הצרים או של השליטים. השליטים שלטו פעם, אולם נפלו לצרים.
  • השנאה ההדדית מושרשת עמוק לתוך הגנטיקה והחזון של המינים בהולון זה.
  • ניראר הוא מהצרים, אישתאר מהשליטים. בכל פעם שאחד מהם מנסה לחוש את השני ביכוליו הטייאנטיים הם נאלצים לנסות ולפגוע אחד בשני
 • כל מי שגר בהולון הטייאנטי שייך לאחת מהמלכות (כמו טייאמט - המלכה האדומה וכו).
  • ידוע על לפחות ארבעה מלכות.
  • לכל מלכה, ולכל באי ביתה הפזורים ביקום, יש את השפה, מנהגים, חוזים, שטחים ואנשים שלה. יצורים השייכים למלכות שונות לא יוכלו להתקשר כך סתם (השפות שונות). אולם אין שנאה אינהרנטית כמו עם הצרים/שליטים.
  • המלכות דומות לתפיסת המשפחה במנטיקור/עדן.
 • אחד מסוגי הטאנשן הוא טנסור. הטנסורים לא אוכלים בני אדם.
 • הצרים שולטים במרחבי ענק ואמפריה עצומה. שלוחה קטנה של האמפריה הגיע לאזור של מנטיקור והקימה שם מערכת שמש עם כ 20 פלנטות בינהן אפריציום.
 • השליטים הפסידו במלחמה בינם לבין הצרים. היום נשארו שאריות פליטה בודדות פה ושם. בובו הוא שליט המתחבא בתוך טאפדיאן
 • הצרים והשליטים שייכים לגזע בודד שהתפצל לאחר יצירת ההולון.
 • השארשנים הם מין מאותו ההולון אך תחת קסטוס אחר.
  • מין שעבר אבלוציה עד וכולל לדור השלישי והוא נועד להתקדם לשלב הבא.
  • אחד מגזעי העבדים הראשונים של השליטים.
  • כנראה קיבלו את הכוחות שלהם בירושה מגזע קדום שהוכחד לאחר מכן.
  • עפ“י המיתולוגיה היה זה ההולון הסאלטיאניני (Saltalline) שהכיל את כוחות המציאות. הולון זה אינו קיים יותר רק חזונו נשאר עם השרשנים.

ההולן האפיריצי

מקור: לא ידוע

דור: שני או שלישי

מצב המין: חי.

כוכב: הכוכב היחיד בו המינים להלן קיימים הוא אפיריציום

כל הגזעים התת-קרקעיים נקראים - המין הטרנסיטי

 • עשויים עופרת
 • גזע הק'זור
  • נראים כפסל אנושי מעופרת
 • גזע הק'טור
  • נראים כפסל שארשאני מעופרת
seeds/ההולונים_של_האלקיוד.txt · מועד השינוי האחרון: 2015/12/18 12:55 על ידי jobu523