כלים של משתמש

כלים של אתר


strangelove:הגנרל

הרמטכ"ל "שור" תפוחי

קרוי בלע“ז Buck Trurgidson, אז זה תפוחי בפ”א רפה.

אולי “פר” נפוחי.
לא נראה לי. “פר” אינו שם מקובל, ואילו “שור” כן. נכון שבעברית מודרנית נהוג להבחין בין “פר” פורה לבין “שור” מסורס, אבל לא כך מצוי במקורותינו. “ויאמר אל-אהרן, קח-לך עגל בן-בקר לחטאת ואיל לעלה–תמימם… ושור ואיל לשלמים” (ויקרא ט') - לא מקריבים חיה פגומה (ולכן “שלמים” ו“תמימים”). ואחר, בפרק כ“ב נאמר “ושור, או-שה–אתו ואת-בנו, לא תשחטו ביום אחד”. מה שכן, מרוב פוקוס על המין שכחנו שנינו את הפירוש היומיומי יותר ל-“buck” - דולר.
strangelove/הגנרל.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/05 20:10 (עריכה חיצונית)