כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:בבר

בבר הוא הרוח שנמצאת במגדל של המחוקק במקום שלנו. הוא מדבר במבטא בריטי מכובד, ותמיד רוצה לעזור. בבר מקור התמונה

supernova/בבר.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)