כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:המלה

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


המלה

מלים הן הגנים של המציאות, מקטעים מתוך כלל האינסופים.

לאצילים יש כחות מלה שמסוגלים להשפיע על התבונה ולשנות אותה באופן מידי, מחלט, אינסופי ורטרואקטיבי.

supernova/המלה.1194224924.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/10 22:00 (עריכה חיצונית)