כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:התבונה

התבונה

התבונה היא מה שבדרך-כלל נקרא “העולם”, אבל היא רק חלק מהיקום בו מתרחש המשחק. היא אינה, כפי שאולי תטעו לחשוב, מין סך כל האמונות של יצורי התבונה, אלא דבר ממשי, בעל קיום אובייקטיבי למהדרין, הממורכב ממקטעים של אינסוף האפשרויות.

התבונה מורכבת מכמה חלקים, ביניהם:

  1. אור, על שתי הדרכים שאנחנו מכירים לחוות אותו:

תכונתה של התבונה להתאים את עצמה לשינויים שכחות אציליים (ואחרים?) גוזרים בה על ימין ועל שמאל, הקנתה לה את הכנוי “המסטיק”, אבל אסור לשכוח שהפעלת כחות אלימה מדי עלולה לקרוע את המסטיק ולשלח נתחים מהמציאות אל האין.

לכל אציל יש כחות תבונה שמאפשרים לו לעשות פעולות בתבונה לפי מודל היצור התבוני.

מאחר שהתבונה גוררת כל-כך הרבה דיונים, היא קיבלה דף דיונים משלה.

supernova/התבונה.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)