כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:ממשות

העולם הממשי

העולם כפי שאנו מכירים בדרך כלל. כולל מכוניות ונשים שעומדות בפינת הרחוב.

supernova/ממשות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)