כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:עמרי

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


עמרי

עמרי היה ערס ממוצע עד שהוא מת באיזו סערה שגבע יצר וביטל. עכשיו הוא גם קוראקס, וגם הפסיכופומפ של המיתולוגיה ששמעון טווה לרוחות שלנו.

התמונה שלו, או, ליתר דיוק, שלי יוצר אותו, היא העטיפה הראשונה של הקומיקס המצוין לוציפר:

"A Six Cards Spread"

supernova/עמרי.1180652903.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/10 22:00 (עריכה חיצונית)