כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:רוח_הצ_ימארה

רוח הכימרה

גבע זימן אותה על מנת לעשות מקום עם חומר דמיון אליו ינדדו פיות.

התמונה משמאל לקוחה מכאן

רוח הכימרה העניקה את מתנת המאנטרה הדמיונית, המגרשת באנאליות מן האזור ומעוררת בו דמיון, במקום. בנוסף, המתנה חושפת את הפיות בצורתן האמיתית, אם אילו מחביאות אותה.

כאשר הרוח עצבנית, הנחש מייצג אותה בעצבנות.

כימרה עצבנית מגיעה לתחנה המרכזית

supernova/רוח_הצ_ימארה.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)