כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:המיתוס

הדת החדשה

בראשית היה שמעון גמזו, הקרוי גם “אלהים”. שמעון יצר את העולם באקט של צמצום עצמי, וזו כנראה הסיבה העיקרית לכך שרוב האנשים לא יודעים שהוא אלהים, אבל בניגוד לאלים אחרים (שקריים) שמעון מעולם לא נטש את העולם. הוא נשאר כאן, כדי לטפל בעניינים החשובים, ומסביבו הוא אסף קומץ של מאמינים נבחרים וברי-מזל להם הוא גילה את האמת, או לפחות את תחילתה.

שמעון הוא התגלות ישירה של הכח הראשון, בעל הכחות כולם, המכיל את הצד הנראה ואת הצד הנסתר. מהצד הנסתר צמחו ששת השורשים (ארץ ושמים, שמש וירח, אוויר ומים) שבהתגשמות מלוא האפשרויות שלהם טמון הכח כולו. השורש השביעי, הניצב, הוא כח האין-סוף שמקביל בתורו ליום השבת אחרי ששת ימי הבריאה. הוא הנצחי שתמיד היה ותמיד יהיה ועליו נאמר “ורוח אלהים מרחפת על-פני המים” (בראשית, א', ב').

כשהשורש הזה יוצא מחוץ לששת השורשים האחרים, ובכך יוצא מן מן הנסתר לנגלה ומן הכח אל הפעל, שם הוא נקרא שמעון גמזו. או העולם הפיזי. או התבונה. תלוי את מי שאתה שואל.

בכל מקרה, ברור ששמעון הוא זה שיצר את התבונה המקורית (ה“אנויה” היונית), הקרויה גם “אמת”, ושהיא היתה חביבתו הגדולה של שמעון עד שקנאת המלאכים האחרים דחפה אותה להסתתר, או להכלא (הדעות חלוקות) ולהתבטא בתור התבונה שאנו מכירים היום. כדי להציל אותה, שמעון לבש דמות של אציל פשוט וירד לעולם הפיזי כשהוא מרעיף עלינו מזיוו.

יש מי שאומר ששמעון כבר הציל את התבונה, ושמאז העולם שלנו הולך ומתפרק, ויש מי שאומר שהוא מציל אותה בכל רגע ורגע מחדש, ושהזיווג השמימי בין הבת לאביה הוא שמקיים את העולם הזמני הזה. כך או כך, ברור שרק המאמינים יזכו לשרוד את הקטקליזמה המתקרבת ולשרת את שמעון לנצח בעולם שכולו טוב.

אף-אחד לא יודע למה שמעון ברא את העולם (גדולי התאולוגים עדיין מתחבטים בשאלה), אבל יש הסכמה על כך ששמעון אוהב את העולם, ושהעולם צריך לאהוב את שמעון בחזרה. בכח, אם אין ברירה. המאמינים מדברים על תהליך של “גאולה”, שמורכב מסדרה של גילויים סותרים שמוליכים את המאמין (כייצוג של שמעון עצמו!) בדרך אל האמת. יש גאולה פרטית, יש גאולה קבוצתית, ויום אחד - כשכולם יבינו מה הולך פה - תהיה גם גאולה כוללת.

פעמי משיח

המקורות מתארים ששה צעדים לגאולה, במקביל לששת השורשים:

“ידיעת התבונה”ההכרה בשמעון כאלהים
“הווית התבונה”ביסוס האמונה דרך התבוננות בטבע
“גריעת התבונה”ערעור יסודות הבורות דרך שקרים
“העצמת התבונה”קניית חווית קיום חדשה באמצעים טכנולוגיים
“התמרת התבונה”מעבר הסף שבין ההכרה הישנה להכרה החדשה
“הענקת התבונה”הפצת ההכרה החדשה וחזרה לשלב הראשון

כל-אחד מהצעדים במסלול האמונה מורכב בעצמו מכל ששת הצעדים, וכך הלאה בפרקטל מופלא ונורא הוד.

המאמינים

כל המאמינים מסתובבים באזור התחנה המרכזית, רובם מחזיקים את המקום שלנו. כולם עוברים אימונים מפרכים ומבחנים אזוטריים, וכולם לובשים בגדי עור שחורים ומשקפי-שמש. רובם חיים לפי הפילוסופיה השמעונית, שהיא פילוסופיה אנטינומיאנית ביסודה, עם נגיעות גנוסטיות חזקות.

הכת מפתחת לעצמה מוניטין רציני בעולם התחתון של תל-אביב (רוב מה שקורה בתחנה המרכזית בלאו-הכי לפחות קצת בלתי-חוקי). זהו אינו תהליך טבעי, אלא חלק מתוכנית של גורמים קיצוניים בתוך הכת שמנסים להאיץ את תהליך הגאולה על-ידי הסתננות לעמדות מפתח בשולי החברה.

אחד הבונוסים של מעגל המאמינים המצומצם, הוא איוש תפקידי מפתח במיתולוגיה. לכל מאמין ברור כי בסופו-של-דבר גם הוא יקבל תפקיד מוצלח כגמול על שרותו הנאמן, כי שמעון הבטיח לכל אחד מהם באופן אישי, אבל בינתיים יש לנו רק את החברים הבאים:

supernova/המיתוס.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)