כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:שיקגו

שיקגו

Under a blood red moon

מהארץ, צילומים של ליקוי חמה בעת שקיעת השמש. מקור: http://www.haaretz.co.il/news/science/1.1587810

supernova/שיקגו.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)