כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:שיר_הדרך_אל_המחוקק

חלום עקבותייך/אברהם חלפי

חיפשתי אותך ולא מצאתיך,
חיפשתי אותך הלוט בענן.
מלוא נפש אריתי הדבש מני פיך,
ראיתי חלום עקבותיך בגן.

ידעתי, כי נסת הרחק מעימנו.
עלינו ציווית למות נבוכים.
נטעת עולם - עולמנו כגן הוא,
עולה חלומך בו כריח פרחים.

אך מי אתה? מי? ומה דמות גילגוליך?
ומה מיספרם באין-סוף הרגעים?
גלה לי פנים, לתועה בממלכת
העצובה מני כל בחיים.

אני אוהבך, אם הינך לא כמוני,
ולא אשנאך, אם עצב אתה.
ראה: אור ימינו הוא שמש העוני.
הרגש: לילותינו ריגבי עלטה.

וריק החלל - - - (חלוננו פתוח
למען נראה בו מה ריק החלל).
חיפשתי אותך בלילות וברוח,
חיפשתי אותך בשרב ובטל.

supernova/שיר_הדרך_אל_המחוקק.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)