כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:שליחטג

:supernova:2609880902_84b41bb6cf.jpg

סנייק - האווטר של גבע

דרגה 5

נקודות:

שינוי צורה : 6
כוח מיוחד - שינוי איבר

התחדשות : 6
כוח מיוחד - תפקוד מלא

אשף פיזי : 4

דוגמאות לכוחות של אשף פיזי.
סרטון מגניב המראה את הדמות נלחמת אשר נלקח מהמשחק Metal Gear Solid 4.
התמונה, כמובן, נלקחה מאותו המקור.


מקומות מוגדרים:

בית החולים הביוטכנולוגי - דרגה 2 (5 משבצות, 13 נקודות):
4 משבצות בביוטכנולוגיה, 3 נקודות בכל אחת (מקומי).
משבצת אחת בגנטיקה, נקודה אחת - מחובר לאופנוע.

supernova/שליחטג.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)