כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:שסיכום_קצר_יהיה_כאן

ציטוט של אני: אמרתי - ניקוד תבונה גבוהה מאפשר לאציל לשלוט בצורה בה המציאות מתאימה את עצמה להפעלת כחות אציליים. אחד נותן לו להעריך את השינויים במסטיק התבונה לפני שהפעולה מבוצעת. שתיים נותן לו להחזיק את התבונה במצבה, ולכן להעלות את מחירן של פעולות אציליות (אולי זה חזק מדי, אבל מאחר שפעולות אציליות הן מיידיות, הוא יהיה חייב להפעיל את היכולת הזו מבעוד-מועד, כמו שדה אנטי-קסם), או שאולי רק להרגיע את התגובות הקיצוניות של התבונה לפעולות רבות אחוזים. שלוש מסוגל להחליש את תגובת התבונה (ולכן אולי גם את הכח האצילי, ואולי לא) בדיעבד, אחרי שהפעולה בוצעה. ארבע מסוגל לחזק אותה, חמש לשנות, ושש מעניק מידה של שליטה על הסיפור הזה לגורם אחר.

supernova/שסיכום_קצר_יהיה_כאן.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)