כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:stats

תוכן עניינים

לילי

ידיעההחזקהגריעהיצירההתמרההענקה
התבונהאכן איני מכיר את מה שאחרים/
מכירים בי (או יכלו להכיר/
בי אילו מישהו הזכיר אותי)/
אבל אני מכיר את גופי מאז/
ועד עתה ועד הסוף, סופי, גופי/
הנע ונד בעולם הרחב/
ממשכב למשכב/
ממאורה למאורה/
ממנורה למנורה“
ידיעה/יצחק לאור בתוך “שירים” עמ' 254
”…אני נודד כזה שמראות/
העולם נפתחים לו רק לנדודים./
אז אני רואה דברים שלבן תמותה/
אסור לראות, דברים נשכחים, שאסור/
לדמות בחלומות, דברים ארורים, שאסור/
לעשות לאחרים, דברים כמו חולות נודדים./
…ילקוט על שכמי, המקל בידי, ומן ההרים/
יורדים אלי קולות שלשמעם נחרדים גם היותר אמיצים./
ואני הולך. אלוהים…“
ביום שישי/נתן זך, בתוך כל החלב והדבש עמ' 19
“ורק הגוף זוכר את המעט שיזכר/
מתגעגע למנוחה המרוסקת. … הדיבור הכי עמוק שלו/
זה לפרפר. לפרפר/
את המעט…/
והפרפור הזה הגס כמעט בנסיון עילג/
לשחזר./
שקט שקט, הגוף עכשיו זוכר/
מחפש מנוחה אבודה תנוחה אחת שבה/
ירגע. מתגעגע הגולה כמעט משתגע מחפש/
כמו אנטנה קול אחד מתוך מליון קולות. חרש/
אלם עור חרמן פשרן ותרן אבל זוכר/
זוכר”
רק הגוף זוכר/יצחק לאור בתוך שירים עמ' 63
“עם קומץ שמים ביד/
הייתי עובר את חיי./
הייתי חוצה את הים/
ברגלי/
עם קומץ שמים ביד.”
אברהם חלפי/שירים ב' עמ' 93
האני“היה אתה אביר הגעגועים,/
כאות נפשך, ואילו אני/
מוצא חן בעיני שיאהבוני כפי שאני/
לא כתמונה/
צבעונית בעתון, או רעיון/
מולחן בשיר שבין הצבאים…/
את צרחת ליילא הרחוקה אשמע/
מחדר השנה: אל תעזביני/
כלואה בחרוז בלילות השבטים/
אל תשאירי אותי להם כידיעה…/
אשה אני, לא פחות ולא יותר”
לא פחות ולא יותר/מחמוד דרוויש בתוך ערש הנכריה, עמ' 39
“מצטיירת לי תמונה של אדם רב כח/
אבל גם עם הרבה חולשה/
הוא יכול לעשות הרבה דברים/
אבל בינתים הוא הולך גם בחזרה/
יש לו מטרה, צריך לציין שלעיתים/
מנחה אותו תחושה/
לעיתים כבאבסטרקט מצטיר גורל/
שאין דומה לו ביבשת כולה/
כשהוא פונה לאומנות המוזה מרכינה ראשה/
אבל כשהוא פונה לקדושה/
הוא מוריד כובעו לכבודו בדממה./
(מודע ערכו וערכה של קדושתו/
אין לו צורך בצידוק לקיומו/
כן, בתמונה לא מופיעה משפחתו.)“
מצטיירת לי תמונה/יונה וולך בתוך שירה עמ' 131
“בשעת קפה הערב אנו מביטים/
מתחת למנורת המרפסת/
כיצד האונדרטה שוחה הלוך ושוב/
פוצעת את שלוות המים בעודה בונה את ביתה”
עמוק בלב היער/ויסלבה שימבורסקה, עמ' 51
“לדומיה אין צלם./
אדיר קולה כנפץ רעמים./
יש בעולם שעות פרידה כאלו-/
שעות בלי רחמים./
הלילה פה אוטם את האזנים, לועג לגורלו של גבר נע ונד./
הליל נודד-יצור שכול שמים-/
אל אופל הדרכים נצמד./
אסוף ראשך בשתי ידיך אלו./
הרחק ראות-עיני אנוש עצום./
מרחק לילי מניף כנפי האלם./
לדומיה אין צלם. דום”
שעות בלי רחמים/אברהם חלפי בתוך שירים א' עמ' 63
המלהתועה דמותי בין שתי מראות גדולות/
באור זכוכית עד אין שיעור מוכפלת/
מקור אל קור נגזר עלי לגלות./
נבקעת פתע דלת אחר דלת/
בפרוזדורים, וכמו כדור/
מיד אל יד בבואתי נזרקת./
אחליק אל פני העומק ואדור/
בהזיה של רקע:/
מחלונות הבית הנכסף/
שב מבטי. עצרתי על הסף
“כל השירים”/דן פגיס עמ' 30
על סף התופת/
במה אהגה אם לא/
בשלוות רשרושו של עץ מיודד/
עם רוח?/
במה אם לא:/
אילו נס התחולל/
והייתי רואה איך שמים פותחים/
את ליבם/
והם לוהטי אלוהים.
“אילו”, מתוך שירים/אברהם חלפי ספר ב' עמ' 103
אלה שידעו/
מה התרחש כאן ומדוע,/
חייבים לפנות מקום לאלה/
שיודעים מעט./
ופחות ממעט./
ולבסוף, שום דבר.
סוף והתחלה/ויסלבה שימבורסקה מתוך “סוף והתחלה”
“ואני רואה, שומעת וקולה דממה דקה/
רואה-נוגעת ברעדה, רואה-שומעת וריקה/
…ובינינו נמתח גשר צר וחזק/
הנמתח, לעיתים, בין נשמות בני אדם…“
קול חוזר/תרצה אתר בתוך עיר הירח עמ' 113
החוק…אולי רק ציפורי מסע יודעות-/
כשהן תלויות בין ארץ ושמים-/
את זה הכאב של שתי המולדות./
אתכם אני נשתלתי פעמיים,/
אתכם אני צמחתי, ארנים,/
ושרשי בשני נופים שונים.
“אילנות” בתוך שירים ב/ לאה גולדברג

אריאל

ידיעההחזקהגריעהיצירההתמרההענקה
התבונה
האניmirror mirror on the wall who is the fairest of them all?
Brothers Grimm - Snow White
All you have to do is say my name
NeverEnding Story
Off with his head!
Lewis Carroll - Alice in Wonderland
Oh, how I wish that I had a daughter that had skin white as snow, lips red as a rose, and hair black as ebony
Brothers Grimm - Snow White
אם אין להם לחם, שיאכלו עוגות
מרי אנטואנט
“It is dull, Son of Adam, to drink without eating”, said the Queen presently. “What would you like best to eat”?
Mere C.S. Lewis - The Lion, the Witch and the Wardrobe
המלה “Oh, grandmother, what big ears you have!” “The better to hear you with”. “Oh, grandmother, what big eyes you have!” “The better to see you with”. “Oh, grandmother, what big hands you have!” “The better to grab you with”. “But, grandmother, what a dreadful big mouth you have!” “The better to eat you with”.
Brothers Grimm - Little Red Riding Hood
החוקThe road of excess leads to the palace of wisdom.
William Blake -The Marriage of Heaven and Hell

גבע

ידיעההחזקהגריעהיצירההתמרההענקה
התבונהWill the wind ever remember/
The names it has blown in the past/
And with his crutch, it’s old age, and it's wisdom/
It whispers no, this will be the last
Jimi Hendrix - The Wind Cries Mary
האניTime does not change us. It just unfolds us.
Max Frisch
Our dilemma is that we hate change and love it at the same time; what we really want is for things to remain the same but get better.
Sydney J. Harris
This thing all things devours: Birds, beasts, trees, flowers; Gnaws iron, bites steel; Grinds hard stones to meal; Slays king, ruins town, And beats high mountain down.
J.R.R. Tolkien - The Hobbit
Whosoever desires constant success must change his conduct with the times.
Niccolo Machiavelli
Time is a dressmaker specializing in alterations.
Faith Baldwin
Every possession and every happiness is but lent by chance for an uncertain time, and may therefore be demanded back the next hour.
Arthur Schopenhauer
המלהBye, Doctor. You know, travel really does broaden the mind.
Dr. Who, Season 14, Episode 2
We all have our time machines. Some take us back, they're called memories. Some take us forward, they're called dreams.
Jeremy Irons
Thats it, NO MORE TIME TRAVEL!
Minutemen (2008)
Realize that now, in this moment of time, you are creating. You are creating your next moment. That is what’s real.
Sara Paddison
החוקHome is not where you live but where they understand you.
Christian Morgenstern

קאליבן

ידיעההחזקהגריעהיצירההתמרההענקה
התבונהIn brightest day, in blackest night,/
No evil shall escape my sight/

Green Lantern Hal Jordan - Alfred Bester, All American Comics
No. Not even in the face of Armageddon. Never compromise.
Rorschach - Alan Moore and David Gibbons, Watchmen
Hulk SMASH!
The Hulk - Stan Lee and Jack Kirby
Up, up and away!
Superman - Jerry Siegel and Joe Shuster
HA-HA-HA!
The Joker - Bill Finger, Bob Kane and Jerry Robinson
With Great Power there must also come – great responsibility!
Spiderman - Stan Lee and Steve Ditko, Amazing Fantasy #15
האניWhat are you dense? Are you retarded or something? Who the hell do you think I am? I'm the GodDamn Batman
Batman - Frank Miller, All Star Batman and Robin
Sometimes it's only madness that makes us what we are
Batman - Grant Morrison, Arkham Asylum: A serious House on Serious Earth
One day, there will be no pain, no loss, no crime. Because of me, because I fight. For you. One day, I will win.
Batman - Brian Azzarello, Batman #625
I must be a creature. I must be a creature of the night. Mommy's dead. Daddy's dead. Brucie's dead. I shall become a bat.
Batman - Grant Morrison, Arkham Asylum: A serious House on Serious Earth
המלהותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם
בראשית, ג', ז'
עשיריה מלאו חמס וישביה דברו-שקר ולשונם רמיה בפיהם
מיכה, ו', י"ב
מדבר שקר תרחק
שמות, כ"ג, ז'
שקר שקר תרדף
דברים, ט"ז, כ'
אומר על טמא טהור ומראה לו פנים על טהור טמא ומראה לו פנים
בבלי, עירובין, י"ג ע"ב
תענה ברעך עד שקר
שמות, כ' י"ב
החוקכי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי
בראשית, ל"ב, ל"א
יברכך יהוה וישמרך
במדבר, ו', כ"ד
קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא-אהיה לכם
הושע, א', ט'
כי-ילד ילד-לנו בן נתן-לנו ותהי המשרה על-שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר-שלום
ישעיהו, ט', ה'
ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת
בראשית, ג', ז'
ושמו את-שמי על-בני ישראל ואני אברכם
במדבר, ו', כ"ז
supernova/stats.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/04 23:50 על ידי dm