User Tools

Site Tools


dnd:חשבונאות

שני אלדרין, האחד לוחם שגדל בין גמדים הרריים והשני מג שסיים את לימודים באוניברסיטת הקסם המהוללת בקלקלקלקצ'ואן שבממלכות הפרא, נפגשים בפונדק מבודד בהרים ויוצאים יחד עם מכשף זד חלקלק וחתולי וקשתית אלפית אל עיר הגמדים הגדולה.

בדרכם הם נתקלים במארב של קובולדים (שני מגיני דרקון, קלע וארבעה חפ“שים).

במנוחה שאחרי הקרב, הם מבחינים בסימנים של מארב קודם (וגם בהיעלמותו של הזד החתולי), ומסיקים שהפושטים הקובולדים לקחו בן ערובה. הם עוקבים אחרי העקבות במעלה ההר אל מה שהם מזהים כמקדש נטוש של בהמות.

dnd/חשבונאות.txt · Last modified: 2010/05/14 17:57 by dotan