כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:אגרוף_מפלש

אגרוף מפולש הוא אגרוף סגור כך שניתן יהיה לראות דרך הרווח העגול שבין האגודל לשאר האצבעות.

קיים איור של נחום גוטמן, צריך לברר מצב משפטי ולסרוק פנימה.

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/06/17 19:16

aluf/אגרוף_מפלש.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:19 (עריכה חיצונית)