כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:בן_פרת

בבראשית מ“ט כ”ב מופיע כך: “בן פרת יוסף בן פרת עלי-עין בנות צעדה עלי-שור”.

זוהי הנבואה של יעקוב ליוסף בנו. ישנם כמה פירושים.

על פי אברהם אבן עזרא שני חלקי המשפט משקפים זה את זה, כך שהביטויים “בן פורת” ו-“בנות צעדה” צריכים להיות בעלי משמעות דומה, וגם “עלי-עין” ו-“עלי-שור”. מקריאה בנביאים אפשר להגיע למסקנה המתבקשת שפורת וצעדה הן מילים נרדפות לענפים או צמרות העצים, “עין” היא מעיין ו-“שור” היא באר. כך שבפסוק הזה יעקוב מנבא ליוסף שהוא יהיה כעץ גדל צמרת שנטוע על מעיין.

אבל בתלמוד יש פירוש יותר מעניין: כשיוסף ירד למצריים, היו בנות פרעה משקיפות עליו מהגג ומשליכות עליו תכשיטים כדי ללכוד את עינו. “עלי שור” הוא פשוט “תסתכל עלי!”, ו-“צעדה” היא תכשיט (כמו “אצעדה”). “בן-פורת עלי-עין” הוא פשוט יפה-תואר. באנגלית היו אומרים שהוא “easy on the eyes”.

לא מיותר לציין שהניקוד נוצר בימי הביניים, ואי אפשר לקבוע אם פרשנות נכונה או לא על סמך הניקוד.

צריך לשכתב את זה באופן שזה יעשה שכל.

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/06/29 16:25

aluf/בן_פרת.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)