כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:חמור_בן-אתונות

החמור הוא כוכב-על בספרות האגדה, אבל כשביאליק אומר “חמור בן אתונות” הוא קורץ לכיוון שלושה-חמורים-שהם-אחד: החמור שאברהם חבש לעקידת יצחק, החמור שהרכיב עליו משה את משפחתו, והחמור שעליו ירכב המשיח כשיכנס לירושלים דרך שער הרחמים: “הוא החמור בן האתון שנבראת בין השמשות, שנכתב 'וישכם אברהם בבקר', הוא החמור שרכב עליו משה בבאו למצרים שנכתב 'ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור', הוא החמור שעתיד בן דוד לרכוב עליו שנכתב 'עני ורוכב על החמור'” (פרקי דרבי אליעזר פרק ל')

זהו לא סתם חמור, אלא חמור עם ייחוס: האתון שנבראת בין השמשות, אמו של החמור, היא לא אחרת מאשר האתון של בלעם שראתה את מלאך ה' באופן אישי ופתחה פיה לדבר. חז“ל האמינו שהניסים נדירים מאד בתורה, ושכל אחד ואחד מהם דרש תכנון מוקדם כבר מימי בראשית. לכן אתונו של בלעם נבראה על ידי אלוהים באופן אישי ביום השישי של הבריאה, קצת לפני קבלת שבת.

aluf/חמור_בן-אתונות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)