כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
aluf:טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי [2006/06/27 06:36]
israel לקיום זכרון יעקב
aluf:טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי [2013/11/06 21:27] (הגרסה הנוכחית)
שורה 8: שורה 8:
 מסובך ומאוחר,​ אבל "​לאוקמי גירסא"​ נראה לי כמו "​לשימור הזכרון",​ כלומר לזכור את מה שלמדת זה משהו שמגיע מהשמיים,​ לא משהו שקורה בכח יגיעה. מסובך ומאוחר,​ אבל "​לאוקמי גירסא"​ נראה לי כמו "​לשימור הזכרון",​ כלומר לזכור את מה שלמדת זה משהו שמגיע מהשמיים,​ לא משהו שקורה בכח יגיעה.
  
- --- //[[:israel|אב-בלי-יעל]] 2006/06/27 06:28//+ --- //​[[israel|אב-בלי-יעל]] 2006/06/27 06:28// 
 + 
 +אני חושב שזה מין חידוד ציני של החכם. צריך להסביר את זה למי שלא הבין לבד, ואני לא בטוח שאני יודע איך. 
 + 
 + --- //​[[ריש_לקיש|גדזוקוס ארכיליסטימוס]] 2006/06/27 18:55// 
aluf/טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי.1151379363.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)