כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:כפתור_ופרח

מקור הביטוי הוא מספר שמות: “ועשית מנורת, זהב טהור; מקשה תיעשה המנורה, ירכה וקנה, גביעיה כפתוריה ופרחיה, ממנה יהיו. ושישה קנים, יוצאים מצידיה: שלושה קני מנורה, מצידה האחד, ושלושה קני מנורה, מצידה השני. שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח; כן לששת הקנים, היוצאים מן-המנורה.” (שמות כ“ה ל”א-ל“ג)

מסופר על רבי טרפון כי בשעה שהיו אומרים בפניו דבר מתוקן ויפה, היה אומר “כפתור ופרח”, כלומר: “יפה דיברת!”

אשתורי הפרחי היה רופא שברח מספרד לארץ ישראל בעקבות הגירוש (תחילה המאה ה-14) ??? מה?! 200 שנה מוקדם מידי. במהלך מסעותיו בארץ ישראל הוא למד ערבית כדי לזהות מקומות, צמחים ופרחים עם שמותיהם התלמודיים. את הידע שאסף במסעותיו הוא פרסם בספרו “כפתור ופרח”. בשם הספר יש רמיזה לשמו של המחבר, שנולד בפלורנסה שבספרד (בעברית “פרח”).

אשתורי הפרחי היווה השראה לביאליק ובני דורו, וסביר שביאליק הכיר את “כפתור ופרח” על בוריו. (אולי זו טענה ברורה-מאליה?)

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/06/17 18:53

aluf/כפתור_ופרח.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)