כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:כרום_זלות

בתהילים י“ב: “סביב רשעים יתהלכון, כרם זלות, לבני אדם”.

“אמרו ליה רבנן לרב ביבי ואמרי לה רב ביבי לרב נחמן בר יצחק מאי כרום זלות אמר ליה דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהם. ר' יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו כיון שנצרך אדם לבריות משתנות פניו ככרום, מאי כרום כי אתא רב דימי אמר עוף יש בכרכי הים וכרום שמו כיון שחמה זורחת מתהפך לכמה גוונים.” (ילקוט שמעוני רמז תרנט, בבלי ברכות א')

על פי הפרשנות האחת “רום זלות” הם אותם דברים שברומו של עולם, שרוב האנשים מזלזלים בהם. לפי הפרשנות האחרת, כרום הוא עוף ים פלאי, שבשעת הזריחה משתנות נוצותיו לשלל צבעים. יש כנראה קשר למילה היוונית “כרום” במשמעות של צבע. מהיוונית גם המתכת כרום, שהתגלתה במאה ה-18, שניתן לייצר ממנה כמה פיגמנטים שונים (למשל אדום, צהוב ואפור).

מעניין לגלות שביאליק משתמש כאן בשתי הפרשנויות השונות בו זמנית. בפעם הראשונה הוא משתמש ב-“משתנות פניו ככרום”, מהפרשנות של ר' יוחנן ור' אלעזר, ובפעם השניה הוא משתמש ב-“רם זלות”, מהפרשנות של ר' נחמן בר יצחק.

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/06/30 11:10

aluf/כרום_זלות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)