כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבלול_תמס_ילך

“כמו שבלול, תמס יהלוך; נפל אשת, בל-חזו שמש.” (תהילים נ“ח ט')

מזמור נ”ח בתהילים הוא מזמור שמפלל לחורבן הרשעים בידי אלוהי ישראל. מלבד זאת שהוא מרתק מבחינה פואטית, הוא גם נותן לנו הצצה לתקופה האפלה של ימי בית ראשון:

“ישמח צדיק, כי-חזה נקם; פעמיו ירחץ, בדם הרשע.” (תהילים נ“ח י”א)

רש“י פירש “תמס מלשון המסה”, אבל אנחנו מחפשים פירוש קצת יותר מעניין מזה….

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/06/30 13:01

aluf/שבלול_תמס_ילך.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)