כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעים_הלשונות

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


סטופ נגעתי באדום (בראשית י' וכו')

מה זה?

וגם הייתי רוצה שתדע שלא חייבת להיות הקבלה בין שם הערך לטקסט המקושר. במקרה שלפנינו יפה יותר היה לקשר מתחילת המלה. בטקסט זה יראה כך:

וכל-האמתחות וכל-[[הצקלונות]] / מלאו משבע החכמות [[שבעים הלשונות|ומשבעים הלשונות]],
aluf/שבעים_הלשונות.1150105686.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)