כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעים_הלשונות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
aluf:שבעים_הלשונות [2006/06/12 12:48]
israel
aluf:שבעים_הלשונות [2013/11/06 20:59] (הגרסה הנוכחית)
שורה 1: שורה 1:
->> סטופ נגעתי באדום (בראשית י' ​וכו')+"​שבעים הלשונות" הן שבעים לשונותיהם של העמים שיצאו מזרע נוח, אבי האנושות שאחרי המבול. מחברי תרגום השבעים ספרו בסך הכל 72 צאצאים לשם, חם ויפת, שהולידו 72 עמים.
  
-מה זה? 
  
-וגם הייתי רוצה שתדע שלא חייבת להיות הקבלה בין שם הערך לטקסט ​המקושר. במקרה שלפנינו יפה יותר היה לקשר מתחילת המלה. [[הטקסט|בטקסט]] זה יראה כך: + 
-  וכלאמתחות וכל-[[הצקלונות]] / מלאו משבע החכמות [[שבעים הלשונות|ומשבעים הלשונות]],+ 
 +^יפת | גמר | אשכנז | | | |   
 +^ | | ריפת | | | |  
 +^ | | תגרמה | | | |  
 +^ | יון | אלישה | | | |  
 +^ | | תרשיש | | | |  
 +^ | | כתים | | | |  
 +^ | | דדנים | | | |  
 +^ | תבל  ​ | | | | |  
 +^ | משך | | | | |  
 +^ | תירס | | | | |  
 +^ | מגוג | | | | |  
 +^ | מדי | | | | |  
 +^חם | כוש | סבא | | | |  
 +^ | | חוילה  | | | |  
 +^ | | סבתה  | | | |  
 +^ | | רעמה  | שבא | | |  
 +^ | | | דדן | | |  
 +^ | | סבתכא | | | |  
 +^ | | נמרוד | אשור | | |  
 +^ | מצרים | ​לודים | | | |  
 +^ | | ענמים | | | |  
 +^ | | להבים | | | |  
 +^ | | נפתחים | | | |  
 +^ | | פתרסים | | | |  
 +^ | | כסלחים | פלשתים | | |  
 +^ | | כפתרים | | | |  
 +^ | כנען | צידן | | | |  
 +^ | | חת | | | |  
 +^ | | היבוסי | | | |  
 +^ | | האמרי | | | |  
 +^ | | הגרגשי | | | |  
 +^ | | החוי | | |  
 +^ | | הערקי | | | |  
 +^ | | הסיני | | | | 
 +^ | | הארודי  | | | |  
 +^ | | הצמרי | | | |  
 +^ | | החמתי | | | |  
 +^ | פוט | | | | |  
 +^שם | ארפכשד | שלח | עבר | פלג | |  
 +^ | | | | יקטן | ​אלמודד |  
 +^ | | | | | שלף |  
 +^ | | | | | חצרמות |  
 +^ | | | | | ירח|  
 +^ | | | | | הדורם |  
 +^ | | | | | אוזל |  
 +^ | | | | | דקלה|  
 +^ | | | | | עובל |  
 +^ | | | | | אבימאל |  
 +^ | | | | | שבא|  
 +^ | | | | | אופר |  
 +^ | | | | | חוילה |  
 +^ | | | | | יובב|  
 +^ | ארם | עוץ | | |  
 +^ | | חול | | | |  
 +^ | | גתר | | | |  
 +^ | |  ​מש  | | | |  
 +^ | לוד | | | | |  
 +^ |   עילם | | | | |  
 +^ |   אשור | | | | | 
aluf/שבעים_הלשונות.1150105686.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)