כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעים_הלשונות

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


סטופ נגעתי באדום (בראשית י' וכו')

מה זה?

וגם הייתי רוצה שתדע שלא חייבת להיות הקבלה בין שם הערך לטקסט המקושר. במקרה שלפנינו יפה יותר היה לקשר מתחילת המלה. בטקסט זה יראה כך:

וכל-האמתחות וכל-[[הצקלונות]] / מלאו משבע החכמות [[שבעים הלשונות|ומשבעים הלשונות]],

דנקה. לגבי המה זה - אני פשוט אשב וארשום את שבעים צאצאי נוח, אזכיר את השאלה של 70 או 72, פלוס אולי טבלה של מי הם שבעים העמים ומהן שבעים הלשונות.

נ.ב “סטופ נגעתי באדום” פירושו בעברית “אני גם ככה לא יודע מי יודע מה הרבה, אז אני רוצה לכתוב את זה, שלא תגידו שאני סתם טרמפיסט כמו גדזוקס שרק מלנקק לסיפורים בבראשית רבה”. אבל יכול להיות שזה דיבור אופייני לרמת אביב. — בבסטר 2006/06/12 16:03

aluf/שבעים_הלשונות.1150117469.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)