כלים של משתמש

כלים של אתר


ezekiel_s_spaceship:שמות_אמיתיים

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה הגירסה הבאה בשני הצדדים
ezekiel_s_spaceship:שמות_אמיתיים [2020/01/03 15:29]
jobu523
ezekiel_s_spaceship:שמות_אמיתיים [2020/01/03 22:37]
jobu523
שורה 1: שורה 1:
-===== שמות של גורמים בעולם =====+===== שמות ​אמיתיים ​של גורמים בעולם =====
 להלן תוצאות המחקרים של אלכנסדרה אל תוך השמות האמיתיים במציאות להלן תוצאות המחקרים של אלכנסדרה אל תוך השמות האמיתיים במציאות
   * אש - עששא   * אש - עששא
   * אוויר - אאאואאאיאאא   * אוויר - אאאואאאיאאא
 +  * אדמה - קרקרקררה
 +  * מיים - פלוכפלוך
   * שד בטבעת - עכבר גמרא שררט גרמא גרמא רמרט אמר כר מררט   * שד בטבעת - עכבר גמרא שררט גרמא גרמא רמרט אמר כר מררט
ezekiel_s_spaceship/שמות_אמיתיים.txt · מועד השינוי האחרון: 2020/01/24 11:53 על ידי jobu523