כלים של משתמש

כלים של אתר


ezekiel_s_spaceship:שמות_אמיתיים

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
ezekiel_s_spaceship:שמות_אמיתיים [2020/01/03 22:37]
jobu523
ezekiel_s_spaceship:שמות_אמיתיים [2020/01/24 11:53] (הגרסה הנוכחית)
jobu523
שורה 6: שורה 6:
   * מיים - פלוכפלוך   * מיים - פלוכפלוך
   * שד בטבעת - עכבר גמרא שררט גרמא גרמא רמרט אמר כר מררט   * שד בטבעת - עכבר גמרא שררט גרמא גרמא רמרט אמר כר מררט
 +
 +להלן תוצאות המחקרים של דני אל תוך השמות האמיתיים של יצורים (הזוית של דני - מנ"​א)
 +  * מן: א לאדמה, ש לאש, מ למיים, ו לאוויר ו-ח לירח (הכח הקסום)
 +  * בן אדם:​אממשומחממא
 +  * מקק: אאאאמאמאאא
 +  * דב: אואשאאואאא
 +  * ציטה: אמשואמשושא
 +  * כוכב ים: מממאמאממממ
 +  * חפרפרת:​ אאאואאאשאא
 +  * צב: אאאוואמשאא
ezekiel_s_spaceship/שמות_אמיתיים.1578083862.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2020/01/03 22:37 על ידי jobu523