כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:מצע.דיון.זנות

הערה שנוספה

מכיוון שזנות היא כבר כיום חוקית וסרסרות כבר כיום אינה חוקית - במקום הסעיף שמעליי.

תשובה אכן, זנות היא חוקית בארץ. אבל בתנאי שהיא אינה מתקיימת במבנה ולא קיים אלמנט של “שידול”. הרעיון הוא שזנות תותר באופן מסודר ומוסדי. שיתבצע מעקב אחר תנאי העבודה, השכר המשולם ומעקב בריאותי.

miflaga/מצע.דיון.זנות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)