כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:מצע.סביבה

הצעות לחוקים בתחום הסביבה

זיהום

 • הגדלת הענישה על פגיעה באיכות הסביבה.
 • החלת מיסוי על מזהמים והעברת התקציבים לנפגעים (הפנמת עלויות)
 • סגירת המפעלים המזהמים באיזור מפרץ חיפה, הנגב וקריית מלאכי.
 • הפסקת שפיכת הפסולת הרעילה של מפעל “רותם דשנים” למי השתיה של תושבי ישראל, הנעשית ע“י משרד הבריאות (ביטול ההפלרה).
 • איסור על שלטי פירסום בכבישים וברחובות. (דרוש נימוק משכנע)

תחבורה

תשתית
מיסוי
תחבורה ציבורית
 • פיתוח התחבורה הציבורית ואיסור הדרגתי של כניסת כלי רכב למרכזי הערים, הורדה מחירי התחבורה הציבורית. (הורדת מחירים תבוא רק מפתיחת שוק התחבורה הציבורית לתחרות.)
 • סגירת נתיבים מרכזיים בערים למכוניות, והפיכתם לנתיבי תחבורה ציבורית.
 • העברת התחבורה הציבורית לתחבורת מעברים (מה זה תחבורת מעברים?)
 • הקמת חברה לתחבורה ציבורית קלה תחת ניהול רכבת ישראל. (מה הכוונה: תחבורה ציבורית קלה?)

בניה

מים ואנרגיה

 • העברה הדרגתית של משק המים לשימוש במים מותפלים, החזרת המים לנחלים.
 • מדיניות ממשלתית לעידוד הקטנת השימוש באנרגיה, מים ומשאבים לנפש.
 • החלת תשלום דיפרנציאלי על שימוש במים (כבר קיים, מיועד למחיקה)
miflaga/מצע.סביבה.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)