כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:מצע.תרבות

הצעות לחוקים בתחום התרבות

מצע המפלגה יתבסס על עקרונות הצדק, השוויון והאחווה
  • העברת גלי צה“ל וגלגל”צ לניהול המדינה ולא הצבא.
  • התאמת הסטנדרטים של תקציבי הישיבות לסטנדרטים של תקציבי מוסדות התרבות, המוזיאנים והספריות.
  • איסור על מימון מוזיאונים על ידי חברות מסחריות ושליטה של חברות מסחריות בתכנים המועברים לילדים על ידי המוזיאונים.
  • הגדלת תקציב הקרן לקולנוע ישראלי.
  • סגירת רשות השידור בטלויזיה.
  • ביטול אגרת הטלויזיה והחלת מס על ענפי תקשורת בדומה למע“מ. מס שיוטל על חבילות הכבלים, הלוויון והדור השלישי. הכסף יופנה לכלל ההתרבות ולהפקות מקור.
  • עידוד הקמתם של ערוצי טלויזיה קהילתיים
miflaga/מצע.תרבות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)