כלים של משתמש

כלים של אתר


resha:גולדה_מאיר

גולדה מאיר

אחת שתיים שלוש. אחת שתיים שלוש. כן, זה מקליט. אוקיי. טוב. אז… אה… כבוד הפרופסור. כן. כבוד הפרופסור, מה אתה יכול לספר לי על רה“מ לשעבר, הגברת גולדה מאיר ז”ל?

טוב, גולדה, היא היתה… גולדה היתה אשה פנטאסטית. אשת חזון. וגם אשה מושכת מאד.

שווה עשר שקל בשקט

נו, כמובן, כשאני באתי לעבוד אותה כבר הייתי בשנות ארבעים שלי, ועוד היה לי את אולגה, שתנוח בשלום, אבל לא ניתן לומר שלא היה שם משהו. היא היתה אישה פתוחה ביותר. רחבת השקפה מצד אחד, אבל אפקטיבית ומחוברת לעולם של מעשה מצד שני. וגם זה לא היא, מי שהכניס אותנו לפרדיקאמנציה נוכחית. להיפך, החלטות של גולדה היו תמיד הכי ברורות אל מול המצב שהשאירו לה ביד. זה רבין פראזיט שסגר משרד פלנטארי שלי.

ואני חושב זה התחיל אצל שרת, שהיה לו את המשהו נגד חלל-חיצון. הרי מיד כשהגעתי אצלה עוד לראיון ראשון היא התלוננה שלא מספרים לה דבר, ואני אמרתי לה “גברת הממשלה, תרשי לי פרופסור ריבוזביץ' שאני מספר לך דבר”. וסיפרתי לה. כמה דברים, בעצם.

אוקיי, אוקיי, זה נשמע מעניין.

בטח מעניין. ביותר! אתה חושב בגלל יש לי אולגה אני משעמם ראש-ממשלה?

מה פתאום, לא. רק התכוונתי שתספר.

מספר מה?

מה שסיפרת לגולדה. הדבר המעניין.

נו, זה. סטאטיסטיקה גיפרפאראבולית של גולצמן אתה מכיר? סטאטיסטיקה של דבר להיות להיות אתה יודע? מושג אין! גם לא לגולדה, עד שהיא פגשה את הפרופסור ריבוזביץ' שלה. ואני אמרתי לה את הכל, ואז היא ידעה, לא כמו אולגה שתנוח שתמיד חשבה ידעת יותר טוב, ועכשיו אנחנו לראות בדיוק מי ידע ומי באדמה.

אוקיי… והדבר?

זה לא היה כלום! אולגה, שתנוח, חשבה שקראתי שם שלה גולדה בזמן שהיינו עושים דבר, אז היא חשבה אותי רוצה לעשות דבר זה עם גולדה, שאנחנו ביחסי עבודה. ואולגה, שתנוח, פה יש לה כמו אזרו באיקאל, שזה אגם ביותר בעולם מבחינת המים, ותיכף כל השכנים, ואמא שלה שתנוח גם כן, וקטאסרופה שלם.

לא, התכוונתי לדבר שסיפרת לגולדה, הדבר המעניין.

אה, זה. נו טוב, זה נובח מסטאטיסטיקה של גולצמן. מפאראדוקס של גנריק פרמי. זה משוואה של דוקטור דרייק, שינוח, שאני מסביר מאיפה בא אצלנו כל הדרעק. הכל בא מאותו מקום. הכל. מלחמה של יום כיפור, גיטלר, יתושים. מס הכנסה. ערבים.

מאיפה?

מה זה משנה? מעזה או מעיראק, זה אותו הכולרה.

לא, אמרת שאמרת לגולדה מאיפה הם באים, הדברים הרעים

אמת. בין דברים שאמרתי לגולדה אמרתי גם דבר זה.

אז מאיפה?

מבחוץ.

מבחוץ?

אמת. כי זה הגיוני. למה שדבר זה יתקיים? למה שאדם יעשה לאדם דבר רע? איפה פה אינטרס? רק בחוץ. בחלל חיצוני ביותר.

משוואה של דרייק אומר זה במספרים: כוכב נולד בגלקסיה מספר זה, כוכב אם יש פלנטה מספר זה, פלנטה אם תומך חיים מספר זה, חיים תומך אינטילגנציה מספר זה. וזה רק בגלקסיה של החלב!

זה הכל מספרים של דוקטור דרייק, אבל באותו יום פרופסור אני אישית נתן לגולדה עוד מספר אחד, במשרד שלה על השולחן. זה מספר של אינטרסים זרים. זה אינטילגנציה תומך אינטרס. ואם אינטלגנציה בגלקסיה מספר זה, זה מספר אינטרסים, וזה - לפי סטאטיסטיקות של גולצמן - הרבה מאד.

אז כל הדברים הרעים הגיעו מהחלל החיצון?

שזה בדיוק. אבראוו.

וגולדה?

מקייב.

אה? לא, התכוונתי איך היא הגיבה. היא האמינה לך?

לחלוטין. באותו זמן כבר היה לה סרטן שלה, ומיד היא שאלה לי אם מחלה זו מגיעה מאותו סיבה ואם אני יכול לעשות. גם שאלה. אמרתי לה מיד: כשפרופסור אומר הכל, הוא מתכוון הכל - גם סרטן של גולדה, גם גריפה של אולגה - ואם תקציב מחקר אני יכול לעשות היא בריאה כמו פרה!

ואיך היא קיבלה את זה?

כנראה מהסיגריות. זה גם מה שגמר אותה. זה והגרנת.

~~DISCUSSION~~

resha/גולדה_מאיר.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/05 02:09 (עריכה חיצונית)