כלים של משתמש

כלים של אתר


resha:גיטלר_אדולף

שלום!

אני חושב כל דיבור על רשע צריך מתחיל בגיטלר. חברים בצ'ט אמרו לי, אולי יותר מתאים שטן, או סאורון. אבל חבר אחד אמר בשביל שטן צריך לקרוא בולגקוב, וחבר אחר אמר בכלל סאורון עוזר של מורגת, את צריך לכתוב על מורגת. לא רציתי אגיד אותם שרפרפתי בסילמרליון איפה משעמם, אז אמרתי אותם מה עם סאטלין? ולחברים היה קשה, כי בכל זאת זה גאווה לאומית, איך יכול גרמני יותר מרוסי? אבל בסוף אמר אחד בגלל ניצח את גיטלר מוריד דירוג של סטאלין. אמר ככה, “גיטלר זה MAXBIGNUM של רשע”.

וצודק.


כתב: סמן יודאשקין semen@evilempirehelpdesk.ru

resha/גיטלר_אדולף.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/05 02:09 (עריכה חיצונית)